Võ Thị Thanh Nhàn [41492]
14/11/2018 4:27:23 PM

Giúp em câu này với ạ

Cho tứ diện ABCD gọi E là điểm đối xứng của B qua D. Điểm M nằm trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( MCE) và (ABC)

Toán Học 1 câu trả lời 2041 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 14:04 16-11-2018

Trong mặt phẳng $(ACD)$ kẻ $CM$ cắt $AD$ tại $F\Rightarrow F \in CM \subset (CME).$

Trong mặt phẳng $(ABE)$ kẻ $EF$ cắt $AB$ tại $H\Rightarrow H \in EF \subset (CME).$

$\Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{H \in AB \subset \left( {ABC} \right)}\\{H \in EF \subset \left( {CME} \right)}\end{array}} \right. \Rightarrow H \in \left( {ABC} \right) \cap \left( {CHE} \right).$

Mà ta có $C\in \left( {ABC} \right) \cap \left( {CHE} \right).$

Vậy $\left( {ABC} \right) \cap \left( {CHE} \right)=CH.$

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.