kien2332002 [21810] Đã mua 1 khóa học
27/09/2019 10:24:48 PM

Giúp em câu này với ạ

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;0;0),B(3;0;0),C(0;4;0) và hai điểm di động M(0;0;m) và N(0;0;n) sao cho (MBC) vuông với (NBC) tìm V nhỏ nhất của tứ diện MNBC

Toán Học 0 câu trả lời 443 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.