kien2332002 [21810] Đã mua 1 khóa học
16/09/2019 9:50:12 PM

Giúp em câu này với ạ

Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho tứ diện gần đều ABCD có 3 điểm A(m,0,0);B(0,m-1,0);C(0,0,m+4) tính bán kính nhỏ nhất của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ạ

Toán Học 3 câu trả lời 451 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 22:10 16-09-2019

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 21:53 16-09-2019

$OA \bot OB,OB \bot OC,OC \bot OA \Rightarrow {R_{OABC}} = \frac{{\sqrt {O{A^2} + O{B^2} + O{C^2}} }}{2} = \frac{{\sqrt {{m^2} + {{(m - 1)}^2} + {{(m + 4)}^2}} }}{2} = \frac{{\sqrt {3{{(m + 1)}^2} + 14} }}{2} \geqslant \frac{{\sqrt {14} }}{2}.$

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 22:10 16-09-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.