nhomvtedt2 [39936] Đã mua 4 khóa học
06/08/2019 9:51:29 PM

giúp em câu này với ạ

Biết mm là giá trị để hệ bất phương trình {0<x+y1x+y+2xy+m1{0<x+y≤1x+y+2xy+m≥1 có nghiệm thực duy nhất. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

 

 
Toán Học 0 câu trả lời 535 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.