mai [43590] Đã mua 4 khóa học
12/02/2019 8:24:04 PM

giup em cau nay voi a

cau 4 trong 

Phương pháp tương đương bài toán chứa căn phần II cua 

KHÓA: Làm chủ - Bất đẳng thức - Bài toán min - max

Toán Học 0 câu trả lời 533 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.