Minh Thành [84250]
17/12/2020 1:55:24 PM

giúp em câu này với ạ

Khối hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 48a^3; M là điểm nằm trên cạnh CD sao cho CM=3DM thì thể tích khối tứ diện AB'D'M bằng

Toán Học 18/12/2020 10:08:22 AM 1 câu trả lời 288 lượt xem

1 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.