tranthan456258@gmail.com [102694]
27/06/2020 12:10:52 AM

giúp em câu này với ạ

Tìm các giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm với mọi x  thuộc (0:1)

Toán Học 1 câu trả lời 453 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 12:11 27-06-2020

Em đặt t=2^f(x) thuộc khoảng (2^1; 2^5) với x thuộc (0;1).

cô lập m xét hàm với t trên khoảng (2;32) nhé.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.