Lê Nguyệt Ánh [90456] Đã mua 2 khóa học
30/04/2020 9:10:04 AM

Giúp em câu này với ạ

Cho hàm số f(x)= x^3-3x+1. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của m sao cho f(f(f(x)-1))=2m-1 có 9 nghiệm thực

Toán Học 1 câu trả lời 410 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Tr?n Quang Qu?c B?o [86412] 16:33 01-05-2020

đạo hàm hoặc ghép trục

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.