Trần Huy Toàn [44440]
29/01/2020 10:17:00 PM

giúp em câu này với ạ

Tổng số tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số y = 1/2f(x) - 1 là?

Toán Học 0 câu trả lời 563 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.