trần thị nhung [45955]
17/05/2019 10:41:23 PM

giúp em câu này với

tìm m để pt 2^x +3^x +4^x +5^x >=4+m.x có tập nghiệm là R

Toán Học 1 câu trả lời 480 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 17:46 19-05-2019

Đề này đã chữa trên xmin rồi em

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.