PhPhuong [162618]
13/10/2022 8:45:41 PM

giúp em câu này với

...

Toán học 2 câu trả lời 176 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 4 khóa học 12:43 14-10-2022

Thầy gửi em hướng dẫn chứng minh câu này nhé

Ta có $\widehat{MNP}=\widehat{ANE}=180{}^\circ -\left( \widehat{NAE}+\widehat{NEA} \right)$

Vì tứ giác $BCEF$ nội tiếp nên $\widehat{FBC}+\widehat{FEC}=180{}^\circ \Rightarrow \widehat{FBC}=180{}^\circ -\widehat{FEC}=\widehat{FEA}$ và theo giả thiết ta có $\widehat{NAE}=\widehat{MAF}$

Do đó $\widehat{MNP}=180{}^\circ -\left( \widehat{MAF}+\widehat{FBC} \right)=\widehat{AQB}$

Do đó tứ giác $MNPQ$ nội tiếp (góc ngoài tại một đỉnh bằng góc trong đỉnh đối diện).  

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 23 khóa học 11:20 14-10-2022

Hình phẳng này thầy ko giúp được em rồi

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.