Unset [77500]
01/03/2020 3:13:05 PM

Giúp em câu này với

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x)=(x-1)^2 (x+3)(x+2)(x-3)^3.Số điểm cực đại của hàm số đã cho là A. 0. B. 1 C. 3. D. 2.

Toán Học 03/03/2020 3:52:19 PM 1 câu trả lời 488 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 15:53 03-03-2020

f'(x) chỉ đổi dấu từ dương sang âm khi qua các điểm x=-2 nên có duy nhất 1 điểm cực đại x=-2. 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.