hoctoanthidaihoc [16811] Đã mua 3 khóa học
12/11/2019 7:45:06 PM

Giúp em câu này với

Có một tấm bìa hình chữ nhật ABCD với AB=6,BC =2. Trên các cạnh AB, CD lần lượt lấy các điểm I, N sao cho AI = CN =1. Gọi (L) là đường cong bao gồm: cung tròn AM tâm I với góc AIM =90, và đường gấp khúc MNB. Thể tích của khối tròn xoay khi quay (L) quanh cạnh AB bằng bao nhiêu 

Toán Học 1 câu trả lời 494 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 14:14 13-11-2019

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.