Nguyễn Thu Trà [58407]
09/01/2020 9:22:09 AM

Giúp em câu này ạ. Em đăng lại ạ

Toán Học 2 câu trả lời 363 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
nnminh322 [38399] 21:27 10-01-2020

bạn thử giải x^2-mx-3m có 2 nghiệm phân biệt >=-1 với đk x>=-1 xem. bằng cô lập m rồi kshs xem đc k?

0
Lời giải
Đã ghim
nnminh322 [38399] 21:23 10-01-2020

mình nghĩ tử luôn dương với mọi x>=-1 nên ycbt tương đương tìm m để mẫu thức có 2 nghiệm phân biệt với x>=-1 là đc

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.