Phạm Văn Tú [66015]
02/12/2019 11:22:23 PM

giúp em câu hệ phương trinh với ạ

x2+y2+x2=6

xy+yz+zx=-3

x6+y6+z6=m

 

tìm m để hệ có nghiệm

Toán Học 0 câu trả lời 490 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.