Nguyễn Thanh Tùng [38615] Đã mua 1 khóa học
18/12/2018 9:35:11 AM

giúp em câu 6 với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 500 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 20:51 18-12-2018

Gợi ý giải: $Sn= 9+2+\frac{1}{9}+81+\frac{1}{81}+2+...+3^{2n}+\frac{1}{3^{2n}}+2$

$=9+9^2+...+9^n+\frac{1}{9}+\frac{1}{9^2}+...+\frac{1}{9^n}+2+2+...+2=\dfrac{9(1-9^n)}{1-9}+\dfrac{\frac{1}{9}}{1-\frac{1}{9}}+2n.$

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 14:07 18-12-2018

Khai triển nó ra nhóm lại rồi dùng tổng của cấp số nhân em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.