Nguyễn Thị Yến Mai [66875] Đã mua 1 khóa học
11/02/2019 6:44:04 PM

giúp em câu 41 này với ạ, liệu đáp án có sai

Toán Học 1 câu trả lời 535 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:59 12-02-2019

0<m<98 nên có 97 số nguyên m nhé em. Chọn đáp án C.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.