vted-er 2k4 [23919]
03/07/2022 10:07:03 PM

Giúp em câu 38-39 với ạ. Em cảm ơn

Toán Học 2 câu trả lời 294 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
tu?nnguy?n15032 [117045] 11:17 04-07-2022

2
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 24 khóa học 10:26 04-07-2022

Câu 38 dùng viet cho pt bậc hai của $\log_2{x}$ suy ra $m^2-2m=3$ rồi tìm đc m thử lại xem có hai nghiệm pb không là ok

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.