1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Hoàng Đắc Dũng [8159] Đã mua 3 khóa học 21:32 29-12-2020

dễ thấy (C) có tiệm cận ngang y=0 nên để có đúng 2 tiệm cần thì cần có thêm 1TCĐ

mà PT mẫu số=0 luôn có 2 nghiệm phân biệt nên đkiện ở đây là PT mẫu số có 1 nghiệm trùng với nghiệm ở tử số

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.