Ngô Vũ Huy [23630]
13/02/2019 4:40:24 PM

giúp em câu 3 với

Toán Học 1 câu trả lời 287 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 13:09 18-02-2019

Em đặt t=f(x) là ra nhé; học và làm bài tập loại này ở khoá PRO X em nhé.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.