Ph?m Th? Minh Thu [57496]
30/10/2019 7:01:17 PM

Giúp em câu 25 với mọi người

Giải tích 1 câu trả lời 445 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Hukkenberg [10972] Đã mua 4 khóa học 20:18 30-10-2019

CT tinh:

((200000-10000x)(750+50x))

mode 7: 0-20

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.