Ibl1061 [25762]
03/03/2019 4:00:09 PM

Giúp em câu 23 ạ! Diện tích hình phẳng

Toán Học 03/03/2019 4:04:07 PM 1 câu trả lời 485 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:19 03-03-2019

Ta có \[V = \pi \int\limits_1^k {{{\left( {{e^{\frac{x}{2}}}\sqrt x } \right)}^2}dx}  = \pi {e^2} \Leftrightarrow \int\limits_1^k {xd\left( {{e^x}} \right)}  = {e^2}.\]

Áp dụng công thức tích phân từng phần ta có $e^k(k-1)=e^2 \Rightarrow k=2.$

Chọn đáp án C.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.