trinhthuytrang76 [59078] Đã mua 4 khóa học
14/09/2019 1:24:25 PM

giúp em câu 22 với ạ, đặc biệt là cách bấm máy. em cảm ơn

Toán Học 2 câu trả lời 472 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 23:03 14-09-2019

0
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 23:01 14-09-2019

u=x^3-3x; f(u)=1/2 có 3 nghiệm -2<a<0<b<2<c; lúc này em chọn a,b,c tuỳ ý thuộc các khoảng trên rồi bấm máy xem có 3 nhiêu nghiệm x nhé

tương tự cho f(u)=-1/2 có 3 nghiệm d<-2<2<e<f; chọn d,e,f tuỳ ý thoả mãn để suy ra số nghiệm x.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.