anhtuancmt1932003 [86843]
21/07/2020 1:04:09 PM

giúp em câu 17 với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 162 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 16:57 22-07-2020

Câu này đề thiếu rồi em; phải cho m thuộc đâu hoặc hỏi tối đa hay tối thiểu số nghiệm.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.