Nhật Linhh [32686]
09/03/2019 12:47:57 AM

giúp em các bác :)))))

Toán Học 09/03/2019 12:50:24 AM 2 câu trả lời 490 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 15:19 09-03-2019

Ko nhầm đâu em.

0
Lời giải
Đã ghim
Nhật Linhh [32686] 00:48 09-03-2019

điểm M với N hoành độ khác 0 mà ở đây THẦY cho = 0 có nhầm không nhể .

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.