Nguyễn Anh Đức [27649] Đã mua 4 khóa học
17/12/2018 3:43:55 PM

Giúp em bài này với ạ

Cho chóp S.ABCD với ABCD là hình thang đays lớn AD. Gọi M nằm trên tam giác SCD. N nằm trên AB. P nằm trên SB

 Tìm thiết diện của chóp tạo bởi mp(MNP)

Toán Học 0 câu trả lời 492 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.