nguyenthanhdat235 [165070] Đã mua 1 khóa học
25/02/2023 1:08:25 AM

giúp em bài này với ạ

Toán Học 1 câu trả lời 87 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 01:26 27-02-2023

+ Nếu $x=1\Rightarrow \left( {{y}^{2}}-2y+5 \right)\log y=\log \left( 2y+1 \right)\Rightarrow y\approx 1,37616\left( \text{OK} \right)\text{.}$

+ Nếu $x\ge 2\Rightarrow VT\ge \left( 2{{y}^{2}}-2y+6 \right)\ln y;VP<\ln y$

$\Rightarrow VT-VP>\left( 2{{y}^{2}}-2y+5 \right)\ln y>0,\forall y>1$ nên với các số nguyên $x\ge 2$ sẽ không có số thực $y>1$ thoả mãn.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.