Ngọc Hiền [4223]
03/12/2018 7:57:01 PM

Giúp em bài này với ạ

Xét lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' thay đổi có đáy là hình chữ nhật và AC' = 2a không đổi. Khi S 4 mặt xq của lăng trụ đạt gtln, tính diện tích của mặt đáy lăng trụ.

 

Toán Học 04/12/2018 4:21:07 PM 2 câu trả lời 656 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lê Minh Tài [36835] Đã mua 1 khóa học 10:08 04-12-2018

Dùng bunhia nhé, câu này mình ra S=a^2

1
Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 14 khóa học 22:34 03-12-2018

Em tách thành 2 câu hỏi khác nhau đi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.