Võ Dương Tuấn Kiệt [70705]
03/11/2019 9:39:28 PM

Giúp e với ạ em cần gấp

giải hệ phương trình

Toán Học 1 câu trả lời 448 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Hukkenberg [10972] Đã mua 4 khóa học 22:14 03-11-2019

pt dau <=> (x+y) = ln(e(x+y)) = ln e + ln(x+y) = 1+ ln(x+y). Bam may=> x+y

pt sau <=> (x+y) = 4 - 2y => y => x

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.