Đỗ Đại Học [13935]
24/10/2019 9:16:03 PM

giúp e với ạ.........................

Cho hàm số f(x)f(x) liên tục trên RR và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình 2f(x)+x3>2m+3x22f(x)+x3>2m+3x2 nghiệm đúng với mọi x(1;3)x∈(−1;3) khi và chỉ khi

Toán Học 1 câu trả lời 219 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 41 khóa học 23:08 24-10-2019

Đề xplus của vted năm ngoái đó em, em có thể làm lại bài này ở các đề đi cùng bài học biện luận nghệm chương hàm số nhé!

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.