Lê Như Quỳnh [109961]
09/12/2021 3:33:57 PM

Giúp e với ạ.......................................................

Bài 9. Áp dụng các tính chất của ma trận nghịch đảo, hãy tính ( ) trong các

trường hợp sau:

 

 

Đại số tuyến tính 0 câu trả lời 67 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.