kmtuân01 [31666]
03/04/2019 7:50:06 PM

giúp e với ạ .......

Trong các số phức zz thoả mãn z3+3i=2|z−3+3i|=2 có hai số phức z1,z2z1,z2 thoả mãn |z1z2|=1.|z1−z2|=1. Giá trị nhỏ nhất của |z1|2|z2|2|z1|2−|z2|2 bằng

Toán Học 0 câu trả lời 565 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.