Unset [83217]
22/02/2020 10:02:26 AM

giúp e với!!! @@

cho hàm số f liên tục trên khoảng [0;1] và $5f(x)+2f(1-x)=3|1-x|.$ khi đó, tích phân f(x) từ 0 đến 1?

Toán Học 24/02/2020 10:08:51 PM 1 câu trả lời 526 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 12:39 23-02-2020

\[5\int_0^1 {f(x)dx}  + 2\int_0^1 {f(1-x)dx}  = 3\int_0^1 {\left| {1 - x} \right|dx}  \Leftrightarrow 7\int_0^1 {f(x)dx}  = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_0^1 {f(x)dx}  = \frac{1}{{14}}.\]

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.