Harry [23582] Đã mua 4 khóa học
27/02/2019 9:45:47 PM

giúp e tìm câu này với ạ

cho f(x) có đạo hàm liên tục trên [0.1] thỏa mãn  3f(x)+x*f'(x)=x^2018 với mọi x thuộc [0,1] tính tích phân f(x) từ 0 đến 1

Toán Học 27/02/2019 9:46:14 PM 1 câu trả lời 480 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 21:50 27-02-2019

Học bài giảng hàm f(x) và f'(x) trong chương tích phân đi em.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.