NaNa2929 [75009]
08/11/2019 10:37:02 PM

Giúp e nguyên hàm này với ạ

(3sin x-cos x)/(2sin x+3cos x)

Toán Học 08/11/2019 10:37:31 PM 2 câu trả lời 522 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Quang1235 [75058] Mod 14:04 09-11-2019

1
Lời giải
Đã ghim
NaNa2929 [75009] 19:40 09-11-2019

sao lại là -11/26 ạ

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.