vted-er 2k4 [23919]
28/10/2020 8:46:17 AM

Giúp e giải pt này với ạ. Thanks

Toán Học 28/10/2020 3:01:30 PM 1 câu trả lời 364 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
nguyễn khánh ly [31626] Partner 11:03 15-11-2020

cos x = cos y thôi

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.