linhnguyen02 [47519]
29/10/2019 10:37:15 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Có bao nhiêu giá trị m để gtnn của hàm số f(x)=|e^2x -4.e^x +m| trên đoạn [0;ln4] bằng 6 ?

Toán Học 1 câu trả lời 471 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 00:28 30-10-2019

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.