linhnguyen02 [47519]
22/10/2019 10:19:27 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Cho khối nón đỉnh O ,chiều cao h .Một khối nón khác có đỉnh là tâm I của đáy và đáy là 1 thiết diện song song với đáy của hình nón đã cho .Để V của khối nón đỉnh I lớn nhất thì chiều cao của khối nón này = bn ?

Toán Học 0 câu trả lời 422 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.