linhnguyen02 [47519]
13/01/2020 3:32:01 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Trong ko gian vs hệ trục tọa độ oxyz cho điểm A(1;0;6).Biết rằng có 2 điểm M;N pb thuộc trục Ox sao cho các đg thg AM;AN cg tạo vs đg thg chứa trục P(A2)=70/20.20=3/16 một góc 45 độ.Tổng các hoàng độ M,N tìm đc là?

Toán Học 0 câu trả lời 385 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.