linhnguyen02 [47519]
13/11/2019 10:55:35 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Tìm số gt nguyên của m để pt : 4^(x+1) +4^(1-x)=(m+1).( 2^(2+x)-2^(2-x) )+16-8m có nghiệm trên [0;1] ?

Toán Học 1 câu trả lời 413 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 00:21 14-11-2019

Em thử đặt ẩn phụ t=2^x; khi đó ycbt pt có nghiệm t thuộc [1;2]. 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.