linhnguyen02 [47519]
13/11/2019 10:39:41 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn ạ

Phương trình 2^(sin^2 x) + 2^(1+(cos^2 x)=m .Tìm điều kiện của m để pt có nghiệm 

Toán Học 2 câu trả lời 491 lượt xem

2 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.