linhnguyen02 [47519]
22/10/2019 10:07:04 PM

giúp e câu này vs ạ . e cảm ơn

Cho 2 số thực x,y tm : log(x+3y)+log(x-3y)=2 .Gía trị nhỏ nhất của S=|x|+|y|

Toán Học 1 câu trả lời 380 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 22:25 22-10-2019

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.