thangnguyen [59431] Đã mua 1 khóa học
18/02/2019 10:09:33 PM

giúp e câu này vs ạ

Trong mặt phẳng (P) cho tam giác ABC đều cạnh bằng 8cm và một điểm S đi động ngoài

mặt phẳng (P) sao cho tam giác MAB luôn có diện tích bằng 16căn 3 cm2

, với M là trung điểm của SC.

Gọi (S) là mặt cầu đi qua bốn đỉnh M, A, B, C. Khi thể tích hình chóp S ABC . lớn nhất, tính bán kính

nhỏ nhất của (S):

Toán Học 0 câu trả lời 720 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.