Marlboro [10996] Đã mua 4 khóa học
27/08/2019 11:38:32 PM

giúp e câu này với ạ

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để dths y= (m^2.x-4)/(mx-1) có tiệm cận đi qua điểm A(1;4)

Toán Học 1 câu trả lời 429 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Vteder [61124] Admin Đã mua 20 khóa học 02:15 28-08-2019
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.