dodaihoc@ [127201] Đã mua 4 khóa học
15/05/2021 2:24:02 PM

giúp e câu này với ạ

Hàm số f(x)=x(x1)(x2)...(x2020)f(x)=x(x−1)(x−2)...(x−2020) có bao nhiêu điểm cực trị?

A. 

2020.2020.

B. 

2019.2019.

C. 

2021.2021.

D. 

2018.

Toán Học 3 câu trả lời 409 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Http123@org [116414] Đã mua 4 khóa học 07:49 16-05-2021

A

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 27 khóa học 23:35 15-05-2021

Em học đến bài Em học bài khảo sát vẽ đồ thị hàm số chương hàm số là tự làm được đó em.

1
Lời giải
Đã ghim
Đường Thảo Nguyên [120424] Đã mua 2 khóa học 21:33 15-05-2021

D phải không 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.