Hạ thần [3438]
22/06/2020 4:26:15 PM

Giúp e câu này với ạ

Toán Học 2 câu trả lời 399 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Lê Việt Hùng [25771] 15:31 24-06-2020

câu này bạn đạo hàm rồi cho bằng 0 sẽ có 3 nghiệm x={0;2;-2} . Từ đó lập bảng xét dấu và sẽ thấy có 1 điểm cực đại và 2 cực tiểu . 

0
Lời giải
Đã ghim
Phạm Huy Thiện [78225] 07:07 23-06-2020

Mình ra 1

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.