tranthanhluan.nd@gmail.com [90279]
13/04/2020 10:43:43 AM

Giúp e câu này phương pháp và làm như nào ạ

Toán Học 3 câu trả lời 467 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 12:46 13-04-2020
1
Lời giải
Đã ghim
Bùi Dũng [86116] Đã mua 1 khóa học 11:13 13-04-2020

:( mình đang kẹt phần tọa độ cực tiểu cực đại của f(x)-x,  nhưng mà hình như tìm hàm f(x) cứ hơi mò mò vì đề bài chưa cho rõ. Xong cái phần đấy chắc xong bài

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 26 khóa học 11:09 13-04-2020

Em đặt t=|f(x)| giải lần lượt em à.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.