vted-er2k2 [23919]
24/07/2020 8:20:10 PM

Giúp e câu này ạ

Toán Học 2 câu trả lời 141 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
FTUer wannabe [94080] Đã mua 5 khóa học 21:12 24-07-2020

b nhé

2
Lời giải
HuyNamNguyen [88527] Đã mua 1 khóa học 20:41 24-07-2020

t=2cosx=>t thuộc [-2'2]. Có f(t)=8/3=> kẻ y=8/3. Cắt đồ thị tại 6 điểm nhưng theo đk chỉ a(-2,-1) và b(1,2) thỏa mãn. Tại a có 3 no tại b có 3 no=> tổng 6 =>B

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.