NaNa2929 [75009]
23/04/2020 8:07:33 PM

Giúp e câu 45 với ạ, e cảm ơn

Toán Học 24/04/2020 9:41:13 AM 3 câu trả lời 343 lượt xem

3 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 09:45 24-04-2020

1
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 11:00 24-04-2020

Em nên đk học tại vted để giải quyết mấy bài toán này nha. 

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 22:23 23-04-2020

Em chỉ nên hỏi 1 câu thôi thì mới có người giúp em được.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.