Bồ Công Anh [25682] Đã mua 1 khóa học
05/02/2020 11:53:49 PM

giúp e bài này vs ạ

 cho x^2f(x) + f(1-x) = 2x-x^4 . tính tích phân từ o đến 1 của hàm số f(x)

Toán Học 05/02/2020 11:54:13 PM 1 câu trả lời 437 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 32 khóa học 03:11 06-02-2020

Dạng toán này là pt hàm mất rồi em:

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.